Barbara Okoń-Makowska, 2022 (1-2/2)

 

Wywiad metodą oral history z Barbarą Okoń-Makowską przeprowadziła Marzena Szychułda w ramach
projektu Historie Mówione Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w grudniu 2022 roku w
siedzibie Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 16.12.2022.
II części: I. 1 h 11 min 13 s, II. 1 h 28 min 22 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 39 min 35 s.

Barbara Okoń-Makowska – polska realizatorka dźwięku i pedagożka. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Pracowała w Studiu Eksperymentalnym Polskiego w Warszawie (SEPR), gdzie była pierwszą kobietą zatrudnioną na stanowisku realizatora. Realizowała utwory m.in. Włodzimierza Kotońskiego, Bogusława Schaeffera, Elżbiety Sikory i Krzysztofa Knittla. Komponuje i realizuje muzykę na potrzeby filmu, telewizji, teatru i spektakli multimedialnych. Współpracuje m.in. z Teatrem Polskiego Radia, Programem 2 Polskiego Radia i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest pracownikiem naukowym Katedry Akustyki Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i członkinią Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME). Jest autorką książki pt. SYMFONIA muzyka elektroniczna Bogusława Schaeffera w stylu epoki (wyd. AUDIOLOGOS 2013).
Brała udział w dyskusji pt. REŻYSER-MIKSER-WYKONAWCA. Rola realizatora w Studiu Eksperymentalnym w ramach międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2017 roku przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Instytut Adama Mickiewicza w związku z 60. rocznicą powstania SEPR. Zapis dyskusji opublikowano w tomie pokonferencyjnym Czarny pokój i inne pokoje.

Autorka biogramu: Marzena Szychułda