Wojciech Makowski, 2022 (1-2/2)

Wywiad metodą oral history z Wojciechem Makowskim przeprowadził Grzegorz Trela w ramach
projektu Historie Mówione Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w listopadzie 2022 roku w
siedzibie Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 23.11.2022.
II części: I. 1 h 53 min 20 s, II. 48 min 13 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 42 min 14 s.

Wojciech Makowski – magister inżynier, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie elektroakustyki. Jako student wiosną 1964 roku, w ramach zajęć z przedmiotu Akustyka muzyczna, odbywa wizytę w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Zafascynowany placówką, jesienią tego samego roku rozpoczyna w niej praktykę dyplomową i pisze pracę magisterską związaną z tematyką działalności Studia. Po ukończeniu nauki, w kwietniu 1965 roku zostaje etatowym pracownikiem Studia Eksperymentalnego, w którym zajmuje się głównie konserwacją aparatury studyjnej, jak również budową oryginalnych urządzeń konstruowanych na potrzeby pracy ośrodka. Wraz z kolegami tworzy też interaktywne multimedialne instalacje prezentowane na wystawach i imprezach okolicznościowych. Jest także autorem artykułów popularyzujących muzykę eksperymentalną. Od lat 60., narażając się na szykany ze strony władzy, gromadzi nagrania tzw. drugiego obiegu, wykorzystując przy tym swoje specjalistyczne umiejętności w celu poprawy ich jakości. Podejmuje się również, wespół ze swoją żoną Barbarą Okoń-Makowską, rejestracji twórczości drugoobiegowej, utrwalając w ten sposób utwory Jana Krzysztofa Kelusa, Jacka Kleyffa i innych artystów niezależnych. Na początku lat 80. pełni funkcję przewodniczącego Koła nr 10 NSZZ "Solidarność", w skład którego wchodzi cały zespół Studia Eksperymentalnego. W 1982 roku przechodzi do pionu technicznego Polskiego Radia, w ramach którego zajmuje się m.in. uruchamianiem nowego kompleksu nagraniowego PRiTV, w tym nowej siedziby SEPR. W roku 1993 zostaje szefem działu techniki i funkcję tę sprawuje do roku 2003. Następnie zostaje pełnomocnikiem Zarządu Polskiego Radia ds. nadawczych. Jest autorem projektu uruchomienia sieci nadawczej radiofonii cyfrowej.
Źródła:
Błaszczyk, B. (2018) Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w okresie stanu wojennego w: Culture.pl (https://culture.pl/pl/artykul/studio-eksperymentalne-polskiego-radia-w-okresie-stanu-wojennego (Dostęp: 5 maja 2022 roku).
Błaszczyk, B. (2021) Alla Mazurka. Biografia Bohdana Mazurka, Forever Young Books Sp. z o. o.
Makowski, W. (2022) 1. Zjazd Koła Sympatyków Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia [wykład], Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 19 marca
Makowski, W. (2021Rozmowa z Grzegorzem Trelą, 23 listopada.
Muzeum Sztuki (2020) Z naszej kolekcji: Instrument osobisty. Krzysztof Wodiczko. z: https://youtu.be/xYx_lJdtCuo (dostęp: 5 maja 2022).
RadioPolska (2022) Wojciech Makowski o Studiu Eksperymentalnym PR. z: https://radiopolska.pl/90lat/ukf-i-stereofonia/wojciech-makowski-o-studiu-eksperymentalnym-pr (dostęp: 5 maja 2022).

Autor biogramu: Grzegorz Trela