Akcja \"My nie śpimy\" podczas Wystawy i Sympozjum Plastyki „Złote Grono”, 1969 (51-52/52)

Akcja „My nie śpimy” miała miejsce podczas jednej z oficjalnych imprez artystycznych – IV Sympozjum i Wystawy „Złote Grono” w Zielonej Górze w 1969 roku. Trzech studentów Tadeusza Kantora: Mieczysław Dymny, Stanisław Szczepański, Tomasz Wawak okupowało salę wystawową podczas gdy jury obradowało nad przyznaniem głównej nagrody uczestnikom Sympozjum. Studenci rozstawili polowe łóżka i wywiesili transparenty z hasłami „My nie śpimy”. Towarzyszące im „Permanentne Jury” w składzie: Wiesław Borowski, Anka Ptaszkowska, Zbigniew Gostomski (wszyscy troje związani z Galerią Foksal) oraz Krzysztof Niemczyk (pisarz i kontestator, znany z prowokacyjnych zachowań), debatowało nad oceną wykonania akcji „My nie śpimy”.

Czytaj więcej


Strony: 1 2


Strony: 1 2