Échange entre artistes 1931-1982. Pologne-USA (1-42/42)

Inicjatorem wymiany byli Henryk Stażewski (pomysłodawca) oraz Anka Ptaszkowska i Pontus Hulten. Koncepcja daru i bezpośredniej wymiany dzieł między artystami, nawiązywała do historii Muzeum Sztuki w Łodzi – muzeum zakładali artyści (m.in. Stażewski), a jego pierwsza kolekcja pochodziła z darów. Dzieła polskich artystów miały trafić do Museum of Contemporary Art w Los Angeles, natomiast prace amerykańskich artystów do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawę podarowanych prac otwarto w Musée d'Art Modern de la Ville de Paris w czasie stanu wojennego w 1982 roku. Po wystawie obie kolekcje trafiły do polskiej i amerykańskiej instytucji. Z polskich artystów biorących udział w wystawie większość związana była z Galerią Foksal w Warszawie.