Pokaz muzyczny pt. ”5x” w Galerii Foksal, 1966 (1-50/112)

Pokaz "5 x" odbył się w dniach 19-23 września 1966 roku. Autorami pokazu byli: kompozytor Zygmunt Krauze oraz artyści, absolwenci warszawskiej ASP: Grzegorz Kowalski, Henryk Morel i Cezary Szubartowski. Wydarzenie miało formę environment i pięciu wieczornych seansów audio-wizualnych, których przebieg zależny był w dużej mierze od uczestników. Taka formuła dzieła o otwartej strukturze, powstającego przy udziale publiczności, bliska była z jednej strony praktykom kompozytorskim, opartym na partycypacji (gościnnie występującemu Corneliusowi Cardew), z drugiej osadzona była w koncepcji „formy otwartej” Oskara Hansena, w którego pracowni studiowali Kowalski i Morel.

Przestrzeń galerii została zaaranżowana za pomocą złomu, metalowych beczek, obręczy, drutów, siatki i różnych materiałów znalezionych, porozwieszanych i porozrzucanych po galerii. Widzów-uczestników zachęcano do manipulowania tymi przedmiotami na różne sposoby, dające rozmaite efekty dźwiękowe. Każdego z pięciu wieczorów użyte były dodatkowo inne instrumenty. Pierwszego wieczoru w pokazie udział wzięli goście Warszawskiej Jesieni Muzycznej: Cornelius Cardew, David Bedforf i John Tilbury, którzy wykonali „Poem La Monte Young”.

W katalogu artyści pisali: „Celem naszym było stworzenie aparatury, a nie zamkniętego w swym kształcie dzieła. Działanie nowej aparatury było zależne od udziału publiczności (fragment zaproszenia: «niniejsza karta upoważnia do uczestnictwa i współtworzenia»). Przez zespolenie działania wzrokowego i słuchowego oraz zaangażowanie manipulacyjne uczestników chcieliśmy wywołać nieprzewidziane sytuacje i emocje”.

(Katalog w języku polskim i francuskim).


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3