Echange entre artistes 1931-1982 Pologne-USA (1-25/25)

Inicjatorami wymiany między artystami polskimi i amerykańskimi byli Henryk Stażewski i Anka Ptaszkowska. Celem projektu (pomysłodawcy planowali wymianę między artystami z Europy Wschodniej z artystami z Zachodu) było przełamanie izolacji artystów za żelazną kurtyną. Pomysł nawiązywał do gestu ufundowania Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy a.r. (1931), będącej zalążkiem Muzeum Sztuki w Łodzi. Partnerami projektu tej międynarodowej, artystycznej wymiany zostały Muzeum Sztuki w Łodzi kierowane przez Ryszarda Stanisławskiego oraz nowopowstające Museum of Contemporary Art w Los Angeles, którego dyrektorem został Pontus Hulten. Założeniem wymiany było wyeliminowanie aspektu merkantylnego, a także oddanie pola i sprawczości artystom, którzy mieli sami określić warunki współpracy z instytucjami. W trakcie realizacji projektu wybuchł Stan Wojenny, co wzmogło reakcje solidarnościowe wśród zachodnich artystów i partnerów. Zebrane w archiwum dokumenty pokazują ogromny wysiłek organizacyjny włożony w zrealizację tego przedsięwzięcia, w którego efekcie powstały dwie kolekcje sztuki (podarowana MO-CA LA kolekcja prac artystów polskich i podarowana Muzeum Sztuki w Łodzi kolekcja prac artystów amerykańskich). Udało się także doprowadzić do otwarcia dwóch wystaw obu kolekcji: w Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris (1982) i w Ulster Museum w Belfaście (1983).