Oburzeni | Occupy Biennale

Prowadzenie: Occupy Berlin, 15M Movement (Barcelona, Madryt), Occupy Frankfurt, Artyści w Occupy Amsterdam, Occupy Museums (Occupy Wall Street) i inni
Miejsce: KW

Polityka rozumiana jako otwarty proces zbiorowych negocjacji, dyskusji i podejmowania decyzji została w ostatnich latach ograniczona do czystej administracji. Jesteśmy zmuszani do wiary w to, że „delegowana demokracja” wraz z wolnym rynkiem jest w stanie skutecznie dbać o potrzeby ludzi i stanowi naszą ostateczną perspektywę.
W odpowiedzi obecnie jest wypracowywana nowa polityka. Niedawne globalne ruchy protestu są odpowiedzią na nagłą potrzebę wspólnotowości, i to właśnie ludzie z nimi związani sprawiają, że polityka jest dziś żywa.

Czytaj więcej